ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำใหญ่ มีหินงอกหินย้อยมากมาย ภายในถ้ำยังแบ่งออกเป็นถ้ำเล็กถ้ำน้อยหลายแห่ง ดินแดนแถบนี้สันนิษฐาน กันว่าเดิมเป็นท้องทะเล ต่อมาน้ำทะเลลดต่ำลง น้ำฝนที่ตกลงมาตามฤดูกาล นับหมื่นปี  ได้กัดเซาะละลาย หินปูนพาไปตามผนัง  หนาย้อยลงบนพื้นถ้ำ