ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

ฮิต: 2350

 

วัดนี้มีอายุเกือบ 200 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2389 เล่ากันว่ามีหลวงพ่อทองดี ธุดงค์มาจากจังหวัดนครราชสีมา ได้มาปักกลดบริเวณนี้ ชาวบ้านได้นิมนต์ให้ท่านจำพรรษาที่นี้ โดยได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะขึ้น และตั้งชื่อวัดว่า วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม ตามชื่อเดิมของท่าน (นพ ทองดี) แต่ทุกวันนี้ชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านโป่งตามชื่อตำบล  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 นอกจากที่นี่จะมีรูปปั้นหลวงพ่อดีแล้ว ยังมีพระอาจารย์ท่านอื่นเช่น หลวงพ่อชมที่มีวิชาอาคมแกร่งกล้า ถึงแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปแล้วถึง 13 ปี ก็ตาม แต่ร่างกายก็ไม่เน่าเปื่อย ประชาชนสามารถมาสักการะเพื่อระลึกถึงคุณความดีของท่านได้

วัดสันติคาม

วัดนี้ตั้งเมื่อวันที่ 31 กันยายน พ.ศ. 2521 เดิมมีชื่อว่าวัดบ้านแกรก ตามชื่อของพระยาแกรกที่ได้มาซุ่มหลบภัยอยู่ในเขตนี้ในช่วงที่เกิดศึกสงคราม ต่อมากรมการศาสนาได้เปลี่ยนชื่อใหม่ตามมติมหาเถรสมาคมเป็น วัดสันติคาม ซึ่งหมายถึง หมู่บ้านแห่งความสงบจนถึงปัจจุบันนี้ 

ฮิต: 3165

 

สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2186 จากผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินให้วัดและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 มีพื้นที่ 29 ไร่ มีประชาชนจากที่ต่างๆ เข้ามากราบไหว้บูชาร่างที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อก้านซึ่งบรรจุอยู่ในโลงแก้วในพระอุโบสถที่ประดับประดาอย่างสวยงามเพื่อระลึกถึงหลวงพ่อก้านหรือพระครูภัทร กิจวิบูล ซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นพระนักพัฒนาและมีเมตตาธรรม ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากมาตลอด มีลูกศิษย์ทั้งในและต่างประเทศ

ฮิต: 2826

 

สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2455 โดยหลวงพ่อวินัย สาคร หรือหลวงพ่อสาย เป็นผู้ริเริ่มและเป็นเจ้าอาวาสวัดองค์แรก แต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดนก แต่เปลี่ยนชื่อเพื่อให้คล้องกับวัดหนองเกตุใหญ่ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และมีการบูรณะและพัฒนาจากเจ้าอาวาสรูปต่อๆ มาและ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2521 วัดนี้เป็นที่รู้จักโดยหลวงพ่อสาย จนฺทสโร ได้รับการนับถือในฐานะพระผู้ที่มีอาคมขลัง เชี่ยวชาญในการสร้างเครื่องรางของคลัง เช่น หน้าผากเสือ เหล็กไหล ฯลฯ

 

ฮิต: 10423

                เป็นวัดป่าปฏิบัติในสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตวัดนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ปลีกวิเวก ซึ่งล้อมรอบไปด้วยภูเขา 3 ลูก ป่ารกชัฏ ที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่เงียบสงบเหมาะแก่การเรียนรู้และปฏิบัติธรรม แต่เดิมวัดนี้ชื่อว่า “วัดตรอกซุง” ตามชื่อหมู่บ้านเก่าซึ่งปัจจุบันไม่มีหมู่บ้านนี้แล้ว มีเพียงกุฏิเล็กๆ ชื่อวัดในปัจจุบันเป็นชื่อเรียกของคนในพื้นที่ด้วยหลังคาวัดมีลักษณะคล้ายหลังคาเรือ ซึ่งในภาษาไทยเรียกว่าประทุน จึงเปลี่ยนชื่อวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ในตอนนั้นหลวงปู่อ่อนศรี ฐานวโรได้เข้ามาพำนักที่วัดโดยมีฐานะเป็นประธานสงฆ์ ยิ่งไปกว่านั้นนอกจากท่านจะเป็นแม่แบบในการดำเนินแนวทางปฏิบัติที่เน้นการพัฒนาทางด้านจิตใจแล้วท่านยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่อีกด้วย จนกระทั่งท่านมรณภาพในปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันพระอธิการยุทธนา อคฺคยุทธโน เจ้าอาวาสของวัดเป็นผู้สานต่อโครงการ

อ่านเพิ่มเติม: วัดถ้ำประทุน

ฮิต: 2071

ก๋วยเตี๊ยวเส้นปลาต้นตำหรับบ้านบึง  ที่อยู่ : 145/30 อาคาร ใต้สะพานแกลง ถนนชลบุรี-บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง ชลบุรี

ฮิต: 1980

บ้านคลองหลวง ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2448 โดยสถาปัตยกรรมจากช่างท้องถื่น ทั้งศาลาการเปรียญไม้เก่าแก่ เสาหงษ์คู่ และปูนปั้นรูปยักษ์ พื้นอุโบสถปูด้วยกระเบื้องกังไสเก่าแก่ของจีน มีหอไตรกลางน้ำสร้างด้วยไม้สัก

คุณอยู่ที่: Home
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ