ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

 

สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2455 โดยหลวงพ่อวินัย สาคร หรือหลวงพ่อสาย เป็นผู้ริเริ่มและเป็นเจ้าอาวาสวัดองค์แรก แต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดนก แต่เปลี่ยนชื่อเพื่อให้คล้องกับวัดหนองเกตุใหญ่ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และมีการบูรณะและพัฒนาจากเจ้าอาวาสรูปต่อๆ มาและ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2521 วัดนี้เป็นที่รู้จักโดยหลวงพ่อสาย จนฺทสโร ได้รับการนับถือในฐานะพระผู้ที่มีอาคมขลัง เชี่ยวชาญในการสร้างเครื่องรางของคลัง เช่น หน้าผากเสือ เหล็กไหล ฯลฯ

 

คุณอยู่ที่: Home วัดหนองเกตุน้อย
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ