ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

 

สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2186 จากผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินให้วัดและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 มีพื้นที่ 29 ไร่ มีประชาชนจากที่ต่างๆ เข้ามากราบไหว้บูชาร่างที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อก้านซึ่งบรรจุอยู่ในโลงแก้วในพระอุโบสถที่ประดับประดาอย่างสวยงามเพื่อระลึกถึงหลวงพ่อก้านหรือพระครูภัทร กิจวิบูล ซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นพระนักพัฒนาและมีเมตตาธรรม ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากมาตลอด มีลูกศิษย์ทั้งในและต่างประเทศ

คุณอยู่ที่: Home วัดห้วยใหญ่
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ