ฮิต: 2593

ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะจากไม้แต้วหรือไม้ติ้ว ช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่ 19 เมษายนจะมีการแห่องค์หลวงพ่อติ้วไปรอบหมู่บ้าน

ฮิต: 2514

ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี พระพุทธรูปจำหลักจากศิลาดำเนื้อละเอียด นักโบราณคดีกำหนดว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดี

ฮิต: 2728

ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี สระเป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมได้ขุดจัดหินเป็นหน้าเรยบเล็กลงไปในแนวดิ่ง 

ฮิต: 3537

ต.วัดโบสถ์ จากแยกพนัสนิคมไปตามถนนศุขประยูรประมาณ 6 กิโลเมตร วัดเก่าแก่กว่า 200 ปี ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลป์ มีภาพเขียนสีพุทธประวัติที่งดงามและยังคงสมบูรณ์ 

ฮิต: 2373

บ้านโคกพนมดี ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์

คุณอยู่ที่: Home
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ