บ้านโคกพนมดี ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์

คุณอยู่ที่: Home โบราณสถานเนินดินโคกพนมดี
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ