ต.วัดโบสถ์ จากแยกพนัสนิคมไปตามถนนศุขประยูรประมาณ 6 กิโลเมตร วัดเก่าแก่กว่า 200 ปี ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลป์ มีภาพเขียนสีพุทธประวัติที่งดงามและยังคงสมบูรณ์ 

คุณอยู่ที่: Home โบราณสถานวัดโบสถ์
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ