ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี สระเป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมได้ขุดจัดหินเป็นหน้าเรยบเล็กลงไปในแนวดิ่ง 

คุณอยู่ที่: Home โบราณสถานสระน้ำสระสี่เหลี่ยม
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ