ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะจากไม้แต้วหรือไม้ติ้ว ช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่ 19 เมษายนจะมีการแห่องค์หลวงพ่อติ้วไปรอบหมู่บ้าน

คุณอยู่ที่: Home วัดหัวถนน
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ