ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะจากไม้แต้วหรือไม้ติ้ว ช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่ 19 เมษายนจะมีการแห่องค์หลวงพ่อติ้วไปรอบหมู่บ้าน