ฮิต: 11590

 

พัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงมีสถานที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย ด้วยเส้นทางที่หลากหลายสำหรับระดับการปั่นจักรยานที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ระดับง่ายสำหรับการปั่นแบบครอบครัว การปั่นจักรยานระยะไกล ไปจนถึงการปั่นจักยานขึ้นภูเขา เชิญมาทดลองเส้นทางที่คุณสนใจและรู้จักกับพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงในมุมมองใหม่ที่แตกต่างออกไปจากเดิม

อ่านเพิ่มเติม: เส้นทางจักรยานในพัทยา

ฮิต: 3372

วัดญาณสังวรารามเป็นป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2519 โดยนายแพทย์ขจรและคุณหญิงนิธิวดี อ้นตระการ ได้ถวายที่ดินแด่สมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนา และปรารถนาให้มีนามตามทินนามสมณศักดิ์ของสมเด็จฯ วัดนี้จึงมีชื่อว่า "วัดญาณสังวราราม" และในปี พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระมหากรุณารับไว้เป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติม: วัดญาณสังวราราม

ฮิต: 2010

การแสดงคาบาเรต์โดยนักแสดงชาย ด้วยฉากแสง สี เสียงอันตระการตา Tel. 0 3842 1700-5,0 3842 9642 เวลาเปิดทำการ: 18.30 - 21.30

ฮิต: 1826

อ่าวน้อย ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. +66(0) 38 436 187 ต่อ 207 สามารถเยี่ยมชมการดูแลเต่าทะเลตั้งแต่เพาะฟักจนถึงปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ มีโรงพยาบาลเพื่อรักษาเต่าทะเลที่บาดเจ็บหรือเป็นโรค

ฮิต: 1723

หาดนี้มีต้นตาลมากมาย เหมาะกับการพักผ่อนแบบธรรมชาติ สงบ และเป็นส่วนตัว เวิ้งทะเลด้านหน้าหาดยังเหมาะสำหรับการเล่นเรือใบและวินด์เซิร์ฟ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์สมุทรกีฬา โทร.+66(0)38 432 593

ฮิต: 2675

หาดทรายละเอียดและน้ำทะเลใสสะอาด หน้าหาดยาว 200 เมตร มีร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย สามารถชื่นชมกับเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งเป็นเรือรบหลวงขนาดใหญ่ มีภารกิจทำหน้าที่เป็นเรือธงบัญชาการกองเรือในทะเลทั้งหมดในยามสงคราม เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินและควบคุมกรป้องกันภัยทางอากาศด้วย 

คุณอยู่ที่: Home
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ