อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะแสมสาร อยู่ไม่ห่างจากายฝั่งสัตหีบมากนัก มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ชายหาดสวย ปะการังสมบูรณ์