หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันสวยงามและเรียบง่ายของคนไทยในอดีต มีอาหารขันโตก+การแสดง 18.30-19.30น. (คนไทย 550 บาท ต่างชาติ 750บาท) โทร.+66(0) 38 119 080 www.thaiartsndculture.com

เปิดให้บริการ จ.-ศ. 11.30-20.00, ส.-อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.30-20.00 ค่าเข้าชม 150 บาท