พระพุทธมหาวชิร อุตตโมภาสศาสดา เป็นพระพุทธรูปประทับ นั่งปางมารวิชัยเลียนแบบ พระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 109 เมตรหน้าตักกว้าง 70 เมตรฐานบัวหรือบัวบัลลังก์ สูง 21 เมตรรวมความสูงขององค์พระ และบัลลังก์ทั้งสิ้น 130 เมตรเป็นแบบนูนต่ำ แกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์ และกลายเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว พระพุทธฉายนี้สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้น แล้วจึงฉายภาพและยิงเลเซอร์ลงบนหน้าผา การฉายภาพนั้นทำเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเนื่องจากมีความชัดเจนกว่าและจะมีเจ้าหน้าที่โรยตัวลงมาวาดภาพตามแสงเลเซอร์เหล่านั้น นอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังตกแต่งด้วยสวนเล็กๆ เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมได้เดินเล่นอีกด้วย

การเดินทาง : อยู่ทางเดียวกันกับวัดญาณฯ แล้วจะมีเลี้ยวเข้าทางแยกเข้าเขาชีจรรย์ หลังจากเลี้ยวมาแล้วก็ขับตรงไปอีกประมาณ 6 ก.ม.

เวลาเปิด-ปิด : 08.00-18.00

คุณอยู่ที่: Home พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ (พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา)
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ