ฟาร์มปลาการ์ตูนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร.+66(0) 81 313 6324 www.piduaykan.com เวลาเปิดให้บริการ 9.00 - 15.30  น. ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท อัตราค่าบริการนั่งเรือชมกระชังและการเลี้ยงปลาที่กระชังพร้อมให้อาหารปลา ท่านละ 100 บาท 

คุณอยู่ที่: Home เพอคูล่าฟาร์ม
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ