โรงละครศิลปวัฒนธรรมไทยขนาดใหญ่ 155 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร.+66(0) 38 256 000 www.alangkarnthailand.com  การแสดงรอบปกติ : 18:00 น. (ปิดวันพุธ) ค่าเข้าชม 455 - 650 บาท