สวนสาธารณะขนาดใหญ่ เปิดให้ประชาชนเข้ามาออกกำลังกายและพักผ่อนได้ อยู่ในเขตที่ดินของราชพัสดุ ไม่เสียค่าเข้าชม

คุณอยู่ที่: Home สวนกรมหลวงชุมพร
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ