สวนน้ำธีมการ์ตูนเน็ทเวิร์คแห่งแรกในโลก 888 หมู่ 8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร.+66(0) 38 237 707 www.cartoonnetworkamazone.com  เวลาให้บริการ 10.00 - 18.00 น. คนไทย ผู้ใหญ่ 1,290 บาท เด็ก/ผู้สูงอายุ 890 บาท, ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 1,590 บาท เด็ก/ผู้สูงอายุ 1,190 บาท