ชายหาดที่มีความสะอาดมาก เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอยู่ในเขตความดูแลของทหาร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือไทย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

คุณอยู่ที่: Home หาดเตยงาม
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ