ชายหาดที่มีความสะอาดมาก เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอยู่ในเขตความดูแลของทหาร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือไทย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี