หาดทรายละเอียดและน้ำทะเลใสสะอาด หน้าหาดยาว 200 เมตร มีร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย สามารถชื่นชมกับเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งเป็นเรือรบหลวงขนาดใหญ่ มีภารกิจทำหน้าที่เป็นเรือธงบัญชาการกองเรือในทะเลทั้งหมดในยามสงคราม เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินและควบคุมกรป้องกันภัยทางอากาศด้วย 

คุณอยู่ที่: Home หาดนางรำและเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ