อ่าวน้อย ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. +66(0) 38 436 187 ต่อ 207 สามารถเยี่ยมชมการดูแลเต่าทะเลตั้งแต่เพาะฟักจนถึงปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ มีโรงพยาบาลเพื่อรักษาเต่าทะเลที่บาดเจ็บหรือเป็นโรค

คุณอยู่ที่: Home แหลมจักรพงษ์ หาดทรายแก้ว
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ