การแสดงคาบาเรต์โดยนักแสดงชาย ด้วยฉากแสง สี เสียงอันตระการตา Tel. 0 3842 1700-5,0 3842 9642 เวลาเปิดทำการ: 18.30 - 21.30

คุณอยู่ที่: Home ทิฟฟานี โชว์
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ