ฮิต: 3589

อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร

.เกาะจันทร์.เกาะจันทร์.ชลบุรีโทร.+66(0)815 519 596 โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์อำเภอพานทองและอำเภอพนัสนิคม

31906

 

รอยพระพุทธบาทเขานางนม

หมู่ที่ 5 .ท่าบุญมี.เกาะจันทร์.ชลบุรีเป็นวัดที่สร้างขึ้นพร้อมๆกับการสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งประดิษฐานไว้บนยอดเขานางนมจากตัววัดมีบันได 436 ขั้นขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทได้ที่ตีนเขามีศาลเจ้าแม่เขานางนมส่วนภายในวัดมีพระอุโบสถขนาดเล็กที่สวยงามภายในประดิษฐานพระประธานเอาไว้

nangnom

คุณอยู่ที่: Home
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ