รายละเอียด เป็นเกาะเล็ก มีหาดทราย ปะการัง สามารถลงเล่นน้ำได้เพียงสองด้าน และเป็นจุดตกปลายอดนิยม

ที่ตั้ง  อยู่ทางใต้เกาะสีชังประมาณ 500 เมตร