เป็นพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวของประเทศไทย ถูกสร้างขึ้นในสมัยรักาลที่ 5 มีอุทยานในพระราชวังตามแบบตะวันตก ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ด้านหน้าทางเข้าเป็นอาคารแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลของเกาะสีชัง

เวลาเปิดบริการ อ.-อา. 09.00-17.00 

ไม่เสียค่าเข้าชม

คุณอยู่ที่: Home พระจุฑาธุชราชฐาน
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ