ตั้งอยู่บนเขาคยาศิระ ห่างจากท่าเรือเทววงศ์ไปทางด้านเหนือของเกาะสีชัง สถานที่ที่ชาวจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความเคารพ โดยเฉพาะเรื่องค้าขายและการงาน ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นทรงวิหารจีน มีองค์เจ้าพ่อเขาใหญ่อยู่ภายในถ้ำ นอกจากนั้นยังเป็นที่ประดิษฐานเจ้าพ่อเห่งเจีย เจ้าแม่กวนอิม พระสังกัจจาย และองค์เทพต่างๆด้วย มีบันไดมังกรที่สามารถขึ้นไปยังวัดด้านบนซึ้งเป็นถ้ำ หากมองวิวจากศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ จะสามารถมองเห็นท่าเรือของเกาะสีชังได้ด้วย

เปิดให้เข้าชมตลอด ไม่เสียค่าเข้าชม