อยู่เลยหาดถ้ำเขาพังไปทางทิศตะวันตก เป็นโขดหินขนาดใหญ่ริมทะเล และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม