อำเภอเมืองชลบุรี


รายละเอียด วิหารพระรูปและพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่ให้สักการะเป็นที่ตั้งศาลเจ้าแม่สามมุข โดยเชื่อว่าศาลเจ้าแม่สามมุขให้ความคุ้มครองจากภยันตรายโดยเฉพาะการออกไปจับปลาในทะเล และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในอำเภอเมืองชลบุรีเพราะสามารถมองเห็นผังเมืองและทะเลบางแสนได้

ที่ตั้ง จากอ่างศิลาไปตามทางหลวงหมายเลข 3134 อีกปะมาณ 3 กิโลเมตร เป็นเนินเขาเตี้ยๆอยู่กึ่งกางระหว่างบ้านอ่างศิลาและหาดบางแสน อ.เมือง 

 เวลาเปิด - ปิด ศาลเจ้าแม่สามมุขจีน 06:00 – 18:00, เขาสามมุข สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดเวลา

 

คุณอยู่ที่: Home เขาสามมุข
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ