อำเภอเมืองชลบุรี

รายละเอียด มีสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนปลายคือฐานพระอุโบสถโค้งแอ่นท้องสำเภา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังจากมือช่างระดับชั้นครู มีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง "หลวงพ่อเฉย" ประดิษฐานด้วย

ที่ตั้ง  858 ถ.เจตน์จำนงค์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.66(0)38 275 844

เวลาเปิด - ปิด  08:00 – 17:00 ไม่เสียค่าเข้าชม