อำเภอเมืองชลบุรี

รายละเอียด เป็นผืนป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดลบุรี มีสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทย 2,300 เมตร มีความหลากหลายทางนิเวศวิทยา และมีสวนสุขภาพด้านหน้าของศูนย์ฯให้ประชาชนทั่วไปได้มาออกกำลังกายด้วย

ที่ตั้ง หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี อยู่ตรงข้ามกับสำนักป่าไม้จังหวัดชลบุรี โทร.66(0) 38 398 268-9  

เวลาเปิด - ปิด  08:30 – 18:30 อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท  ถ้ามาเป็นหมู่คณะใหญ่ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ผู้ใหญ่ราคา 5 บาท เด็กราคา 3 บาท (ถ้าต้องการวิทยากรนำชมเพื่อให้ความรู้ คิดค่าวิทยากรชั่วโมงละ 100 บาท)

คุณอยู่ที่: Home ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ