อำเภอเมืองชลบุรี

สถานที่เตือนใจให้คนตั้งมั่นในการทำความดี ตั้งอยู่บนถ.บางแสนสาย 2 ซ.19 ห่างจากบางแสน 1 กิโลเมตร เวลาเปิด 07.00 น.  -18.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม

ตั้งอยู่บนถ.บางแสนสาย 2 ซ.19 ห่างจากบางแสน 1 กิโลเมตร 

เวลาเปิด - ปิด 08.00 - 18.00 น.

คุณอยู่ที่: Home สวนพุทธ เมืองสวรรค์ แดนนรก วังแสนสุข
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ