อำเภอเมืองชลบุรี

สถานที่เตือนใจให้คนตั้งมั่นในการทำความดี ตั้งอยู่บนถ.บางแสนสาย 2 ซ.19 ห่างจากบางแสน 1 กิโลเมตร เวลาเปิด 07.00 น.  -18.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม

ตั้งอยู่บนถ.บางแสนสาย 2 ซ.19 ห่างจากบางแสน 1 กิโลเมตร 

เวลาเปิด - ปิด 08.00 - 18.00 น.