อำเภอเมืองชลบุรี

รายละเอียด สถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล มีสาธิตดำน้ำให้อาหารปลาเวลา 14.30 น. วันหยุดเพิ่มรอบ 10.30 น. 

ที่ตั้ง 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.+66(0) 38 391 671-3 

เวลาเปิด - ปิด  08.30-16.00  ปิดวันจันทร์ (วันหยุดนักขัตตฤกษ์ เปิดถึง 17.00) อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 60 บาท เด็ก 30 บาท,  ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ 180 บาท เด็ก 100 บาท

คุณอยู่ที่: Home สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ