อำเภอเมืองชลบุรี

รายละเอียด แหลมแท่นเป็นสถานที่พักผ่อนย่อนคลาย ริมทะเล และเป็นแหล่งตกปลาสำหรับหลายๆคน

ที่ตั้ง  ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

เวลาเปิด - ปิด  ตลอดเวลา