กีฬาและนันทนาการ

กรมพลศึกษา โดยสำนักการกีฬา กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ดำเนินโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี 2562 กิจกรรม “มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22” ระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

โดยแบ่งประเภท   การประกวด ดังนี้
1. การประกวดไหว้ครูและทักษะแม่ไม้มวยไทย จำนวน 2 คน/ทีม
2. การประกวดคีตะมวยไทย (มวยไทยแอโรบิก) จำนวน 7 – 10 คน/ทีม

กำหนดรับสมัครผ่านการบันทึกแผ่น DVD หรือ FLASH DRIVE ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2562  โดยส่งทางไปรษณีย์ไปยังกรมพลศึกษาเท่านั้น สามารถสอบถามรายละเอียด ระเบียบ การประกวดฯ และหลักเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่กรมพลศึกษา สำนักการกีฬา กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็ปไซต์ http://muaythai.dpe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกิดาการ   ต่ายหลี โทรศัพท์ 0 2214 0120 ต่อ 2900-1 โทรสาร 0 2215 1171

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (DOC191218-19122018151707.pdf)มหกรรมประกวดมวยไทย 71 kB19-12-2018 15:41