โบราณสถานสระน้ำสระสี่เหลี่ยม

ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี สระเป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมได้ขุดจัดหินเป็นหน้าเรยบเล็กลงไปในแนวดิ่ง