พระพนัสบดี

ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี พระพุทธรูปจำหลักจากศิลาดำเนื้อละเอียด นักโบราณคดีกำหนดว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดี