วัดหลวงพรหมวาส

บ้านคลองหลวง ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2448 โดยสถาปัตยกรรมจากช่างท้องถื่น ทั้งศาลาการเปรียญไม้เก่าแก่ เสาหงษ์คู่ และปูนปั้นรูปยักษ์ พื้นอุโบสถปูด้วยกระเบื้องกังไสเก่าแก่ของจีน มีหอไตรกลางน้ำสร้างด้วยไม้สัก