ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาตระกูลกัง

ก๋วยเตี๊ยวเส้นปลาต้นตำหรับบ้านบึง  ที่อยู่ : 145/30 อาคาร ใต้สะพานแกลง ถนนชลบุรี-บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง ชลบุรี