หาดนางรำและเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร

หาดทรายละเอียดและน้ำทะเลใสสะอาด หน้าหาดยาว 200 เมตร มีร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย สามารถชื่นชมกับเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งเป็นเรือรบหลวงขนาดใหญ่ มีภารกิจทำหน้าที่เป็นเรือธงบัญชาการกองเรือในทะเลทั้งหมดในยามสงคราม เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินและควบคุมกรป้องกันภัยทางอากาศด้วย