หาดอ่าวดงตาล

หาดนี้มีต้นตาลมากมาย เหมาะกับการพักผ่อนแบบธรรมชาติ สงบ และเป็นส่วนตัว เวิ้งทะเลด้านหน้าหาดยังเหมาะสำหรับการเล่นเรือใบและวินด์เซิร์ฟ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์สมุทรกีฬา โทร.+66(0)38 432 593