สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงาน เราให้บริการ ข้อมูลการท่องเทียวจังหวัดชลบุรี รวมถึงสถานที่พักต่างๆกับนักกท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ ทั้งนี้ทางการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี

ดินแดนแห่งท้องทะเลตะวันออก

ชลบุรีเป็นดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นท้องทะเลตะวันออก ที่มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามไม่แพ้จังหวัดใดในภาคตะวันออก อีกทั้งยังใกล้กับ กรุงเทพฯ... อ่านเพิ่มเติม

Sample image

ประเพณีขึ้นชื่อของจังหวัดชลบุรี

แน่นอนหากใครรู้จักจังหวัดชลบุรี ต้องทราบดีเรื่องประเพณี วิ่งควาย ที่เป็นประเพณีเก่าแก่ จัดแข่งขันกันมานานหลายปี... อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารการท่องเที่ยว

Thumbnail วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายกิตติ คำเหลา นักวิเคราะนโยบายและแผน เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข...


Thumbnail วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565เวลา10.00 - 11.30 น. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีมอบหมายให้นางสาวนภาพร แช่มเฉย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ณ ห้องประชุมกศน. โดยมีนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผวจ....


Thumbnail วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมกีฬาแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม...


ข่าวสารกีฬาและนันทนาการ

Thumbnail วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายศักดิ์พันธ์ บุญเอี่ยม นักวิเคราห์นโบายและแผนชำนาญการ นายอนุชา แสงคำ เจ้าหน้าที่พัฒนากีฬา...


Thumbnail วันที่ 28 ม.ค. 65 เวลา 13.00 น. ณ พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ต นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายศักดิ์พันธ์ บุญเอี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายกิตติ คำเหลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นายอนุชา แสงคำ นักพัฒนาการกีฬา...


Thumbnail วันที่ 17 ม.ค. 65 นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายอนุชา แสงคำ นักพัฒนาการกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส "อบจ.ชลบุรี อาวุโส คัพ"...


วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวรารามเป็นป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2519 โดยนายแพทย์ขจรและคุณหญิงนิธิวดี อ้นตระการ ได้ถวายที่ดินแด่สมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนา และปรารถนาให้มีนามตามทินนามสมณศักดิ์ของสมเด็จฯ วัดนี้จึงมีชื่อว่า "วัดญาณสังวราราม" และในปี พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระมหากรุณารับไว้เป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ด้วยขนาดพื้นที่ 366 ไร่ อีกทั้งการอุปถัมภ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และจากพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธา ที่นี่จึงมีการก่อสร้างปูชนียวัตถุที่วิจิตรงดงาม นอกจากนี้ยังมีโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น ศูนย์การฝึกอบรมพิเศษ บริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ โรงพยาบาล เป็นต้น

พระอุโบสถ สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยดัดแปลงจากแบบพระอุโบสถเก่าคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร พระพุทธปฏิมาประธานประจำอุโบสถ ได้รับการถวายพระนามว่า "สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์" สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ มีความสูง 39 เมตร ฐาน 39 เมตร มีความหมายว่า "พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความพิพัฒนาสถาพรแห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์" น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบรมราชวงศ์จักรี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ นอกจากภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วยังมีพระธาตุของพระสาวก เช่น พระอานนท์ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระควัมปติ

พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก. แบ่งเป็น 2 ชั้น โดยชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทคู่ องค์พระมณฑปประดับด้วยโมเสสสีทองจรดยอด ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโมเสสีทอง ซึ่งรื้อมาจากการบูรณะปฏิสังขรณ์ พระเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

สร้างขึ้นด้วยความซาบซิ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อันเชิญพระ ปรมาภิไธยย่อ ภปร. และพระนามาภิไธยย่อ สก. ประดิษฐานที่องค์พระมหามณฑป ทั้งยังได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี เป็นผู้ออกแบบ

ศาลานานาชาติ เป็นศาลาขนาดเล็กตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำมาบฟักทองมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมประจำชาติของแต่ละชาติ ศาลาไทยล้านนา และศาลาไทยภาคกลาง, ศาลาจีนหลังคาประดับมังกร, ศาลาจีนหลังคาประดับหงส์, ศาลาญี่ปุ่น, ศาลาตะวันตก, ศาลาอินเดีย มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ศาลามังกรเล่นน้ำ”

การเดินทาง : ใช้ถนนสุขุมวิทจากพัทยาไปอีก 160 ก.ม. มองหาป้ายบอกทางแล้วเลี้ยวซ้ายไปวัดญาณสังวราราม ถ้าหากใช้ถนนเลี่ยงเมืองหมายเลข 36 เมื่อใกล้ถึงสะพานใหญ่ ให้กลับรถและมุ่งหน้าเข้าอำเภอสัตหีบ แล้วเข้าถนนหมายเลข 331 ขับต่ออีกประมาณ 15 นาที จะพบป้ายบอกทางให้เลี้ยวขวา

เวลาเปิด-ปิด : 08.00-18.00

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3823 7506

โครงการในพระราชดำริ : 0 3823 8060

  • แหล่งท่องเที่ยว

  • ที่พัก/ร้านอาหาร

 
 
 
 
คุณอยู่ที่: Home ภาษาไทย การท่องเที่ยว อำเภอสัตหีบ วัดญาณสังวราราม
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ