ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล

(Amazing Pattaya Seafood Festival)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DOWNLOAD เอกสาร

111-07032018145009-page-009.jpg111-07032018145009-page-010.jpg

111-07032018145009-page-001.jpg111-07032018145009-page-002.jpg111-07032018145009-page-003.jpg111-07032018145009-page-004.jpg111-07032018145009-page-005.jpg111-07032018145009-page-006.jpg111-07032018145009-page-007.jpg111-07032018145009-page-008.jpg

คุณอยู่ที่: Home ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ