ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.เอกสารประกาศประกวดราคา DOWNLOAD

2. ราคากลาง  DOWNLOAD

3. TOR  DOWNLOAD

4. แบบ ปร.4  DOWNLOAD

5. แบบ ปร.5  DOWNLOAD

6. แบบ ปร.6  DOWNLOAD

7. แบบก่อสร้าง  DOWNLOAD

 

คุณอยู่ที่: Home ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ