ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอพานทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

ประกาศผมสทธสอบสมภาษณกฬา

 

คุณอยู่ที่: Home ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอพานทอง
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ