ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีจึงจัดการสัมภาษณ์เป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ลำดับรายชื่อการสัมภาษณ์ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้TACC11

คุณอยู่ที่: Home ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ