ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมงาน เพิ่มศักยภาพเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป

วันเผยแพร่
ฮิต: 131

เชิญร่วมงาน เพิ่มศักยภาพเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป

20170823 132421 p1

การรรับสมัครเพื่อตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน

วันเผยแพร่
ฮิต: 157

การรรับสมัครเพื่อตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน

กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการไทยและต่อยอดการพัฒนาสินค้าและบริการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้สามารถเติบโตในระดับภูมิภาคอาเซียนได้อย่างยั่งยืน

เกณมาตรฐานการประเมิน

1.มาตรฐานโรงแรมสีเขียว Download

2.มาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน Download

3.มาตรฐานสปาของอาเซียน Download

4.มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอาเซียน Download

5.มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอาเซียน Download

6.มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน Download

แบบแสดงความจำนงขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน Download

การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันเผยแพร่
ฮิต: 185

การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

001 page 001

ลิ้งค์ดาวน์โหลดข้อมูลรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 4 โครงการ

วันเผยแพร่
ฮิต: 159

ลิ้งค์ดาวน์โหลดข้อมูลรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน  4 โครงการ เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียด เป็นดังต่อไปนี้

1.รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว (Tourism Economic Review) ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 6

    http://www.mots.go.th/more_news.php?cid=397

2.โครงการศึกษาความเหมาะสมในการประกาศเขตการพัฒนาการท่องเที่ยวและการรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครและพื้นที่หมู่เกาะทะเลใต้ (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) ปี 2559

   http://secretary.mots.go.th/policy/ewt_news.php?nid=1768&filename=index

3.โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559

   http://secretary.mots.go.th/policy/ewt_news.php?nid=1772&filename=index

4.โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Touirsm) ปี พ.ศ.2559

   http://secretary.mots.go.th/policy/ewt_news.php?nid=1769&filename=index

ขอเชิญร่วมสัมมนา AEC ระดับจังหวัด หัวข้อเรื่อง "FTA พัฒนา SMEs/OTOP วิสาหกิจชุมชน สู่ Thailand 4.0"

วันเผยแพร่
ฮิต: 206
ขอเชิญร่วมสัมมนา AEC ระดับจังหวัด หัวข้อเรื่อง "FTA พัฒนา SMEs/OTOP วิสาหกิจชุมชน สู่ Thailand 4.0"
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดสัมมนาภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ AEC ระดับจังหวัด หัวข้อเรื่อง "FTA พัฒนา SMEs/OTOP วิสาหกิจชุมชน สู่ Thailand 4.0"
- ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เกษตร 4.0 พร้อมเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยว รวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart Enterprise โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club SMEs วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค หากสนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ กรุณาส่งแบบตอบรับไปที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรสาร 038-274-279 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
17121531_1296489510445308_2111373466_o.jpg17101508_1296489503778642_1641572582_o.jpg

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันเผยแพร่
ฮิต: 168

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

cover.jpg

16804151_615647981959970_5702021185158892188_o.jpg

PATTAYA ARTS FESTIVAL 2017

วันเผยแพร่
ฮิต: 236

16252534_1872878069659935_5056816454907673221_o.jpgเมืองพัทยาร่วมมือกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เนรมิตชายหาดพัทยาความยาวกว่า 1 กิโลเมตรให้เป็นเทศกาลศิลปะริมหาดครั้งแรกในประเทศไทย กับ PATTAYA ARTS FESTIVAL 2017 วันที่ 3-5 กุมภานี้! ณ ริมหาดพัทยาเหนือ ถึง พัทยากลาง

 

วันที่ 23 มกราคม 2560 : ชลบุรี - เมืองพัทยาร่วมมือกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาจัดงานเทศกาลศิลปะริมชายหาดยาวกว่า 1 กิโลเมตรขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยกับเทศกาลศิลปะ "PATTAYA   ARTSFESTIVAL 2017" 3-5 กุมภานี้ สี่โมงเย็นเป็นต้นไป
นอกจากนี้ในงานเราได้เนรมิตทะเลพัทยาให้เป็นเมืองแห่งศิลปะที่ประกอบไปด้วยโซนต่างๆดังนี้

 • โซนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประกอบไปด้วย
  - นิทรรศการร้อยภาพร้อยดวงใจจากคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร-การวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากกลุ่มศิลปินอิสระโดยสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาเอกสารประชาสัมพันธ์

  - ผลงานสื่อภาพเคลื่อนไหวในลักษณะสื่อใหม่ (NewMedia Art) รูปพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดทำโดยบริษัท Art in ParadisePattaya

 • โซนศิลปะที่ประดับด้วยของตกแต่งเกี่ยวกับงานศิลปะและรูปปั้นจากผลงานศิลปินระดับประเทศ อาทิคุณกุ๋ย จิระ-จิรประวัติ ณ อยุธยา หลานของครูโต ม.ล.จิราธร จิรประวัติ ณ อยุธยา, Alex face,Muebon,GohemBuddhabless,Binko’s, Stupidnoobmacc, October29 ฯลฯ รวมไปถึงศิลปินชาวต่างชาติระดับโลกอย่าง Jaceticot, The  London  police,  Ox-Alien  and  Edo  Rath ฯลฯ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้มาร่วมงานได้สัมผัสกับงานศิลปะหลากหลายรูปแบบอย่างใกล้ชิดผ่านการเวิร์คช็อปต่างๆ อาทิ การแกะสลักยางลบ,วาดรูปการ์ตูนเป็นต้น

ผลงานกำแพงที่วาดเสร็จแล้วโดย Alex Face ศิลปินชาวไทย

 • โซนการแสดงอันได้แก่การร้องเพลงพระราชนิพนธ์และการแสดงเทิดพระเกียรติจากกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยบูรพา
   
 • โซนงานผลิตภัณฑ์ที่ได้ร่วมมือกับ โครงการหลวงทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคของโครงการ
   
 • โซนอาหารนำทีมโดยขบวนรถ Food Truck และ ร้านค้าดาราชื่อดัง อาทิ ร้านของ ไอด้า-ไอรดา ศิริวุฒิและเบ็น-วราวุฒิ บราวน์,เปมี่-เปรมินทร์ ทับแก้ว นักแสดงจากละคร สงครามนางงาม,เนส-ยุทธนา กานิล หรือ เนส เดอะสตาร์ 7, พีช - ปณิชา เมธวิชิตชัย หรือ พีช the 38 years ago ฯลฯ รวมไปถึงกลุ่มร้านค้าจากงานแบกะดิน (BaeGaDin) ของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา


โซนร้านอาหาร Food trucks


มาเพลิดเพลินกับงานเทศกาลศิลปะ PATTAYA ARTS FESTIVAL2017 ครั้งใหญ่นี้ได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา16.00 เป็นต้นไป ณบริเวณริมชายหาดพัทยาเหนือ ถึง พัทยากลางเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดย
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook และ instagram
 “Pattaya Arts Festival”

 

 

 

 

 

 

2573_1.JPG2573_2.JPG2573_3.JPG2573_6.jpg

 

 

การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษณ ขน

วันเผยแพร่
ฮิต: 196

ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้นำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จะจดทะเบียนในเขตจังหวัดชลบุรี หมวดอักษร  ขน  ออกประมูลเป็นการทั่วไป   โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้)  ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่   25 – 26  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องแปซิฟิค เดอะไทด์รีสอร์ท  ถนนเลียบชายหาดบางแสน  ตำบลแสนสุข  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  1_4.8x9.6.jpg

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม(แฟมิลี่ ทริป) สิงหาพาแม่เที่ยว

วันเผยแพร่
ฮิต: 377

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม(แฟมิลี่ ทริป) สิงหาพาแม่เที่ยว

singha 05 Jul 2016 11 28 29 page 001 singha 05 Jul 2016 11 28 29 page 002

singha 05 Jul 2016 11 28 29 page 003

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศล

วันเผยแพร่
ฮิต: 777

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศล

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และวัดราชาธิวาสวิหาร จัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยกำหนดดำเนินการ 26 สัปดาห์ๆ ละ 79 ตัว ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน - 5 ธันวาคม 2559 และจะมีพิธีทุกวันจันทร์ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ได้ที่
ห้องการเงิน ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2831 9252-53, 0 2831 9485, 0 2831 9255-56 และ Call Center วุฒิสภา โทร. 0 2244 1777-8

โอกาสนี้ ขอเชิญร่วมพิธีในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหาร

 

PosterCow

คุณอยู่ที่: Home
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ