ข่าวสารการท่องเที่ยว

โครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา

วันเผยแพร่
ฮิต: 25

โครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสัญจร เกาะล้าน รับฟังสถานการณ์ท่องเที่ยว ปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการ

วันเผยแพร่
ฮิต: 78

นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวฯ นำคณะกรรมการฯ คณะผู้บริหารด้านการท่องเที่ยวประชุมสัญจร เกาะล้าน  รับฟังสถานการณ์ท่องเที่ยว ปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการ การพัฒนาเกาะล้านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่ 16 ส.ค.2561 ณ สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน  นายอิทธิพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว  หัวหน้าฝ่ายโยธาและสุขาภิบาล รก.ผอ.สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ให้การต้อนรับ นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ในโอกาสที่เดินทางมาประชุมสมาคมฯสัญจรครั้งที่ 8 ณ เกาะล้าน เพื่อรับฟังสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการเกาะล้านปัญหาและอุปสรรคที่มีผลจากการท่องเที่ยว โดยมี นายสินธ์ไชย วัฒนาศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม  นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นางอรวรา กรพินธุ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการ สนง.พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชนเกาะล้าน เข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว

วันเผยแพร่
ฮิต: 71

กรมท่องเที่ยวเปิดรับสมัครชุมชนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการุ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู้เยาวชนและคนในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกและการกระตุ้นการขับเคลื่อนเครือข่ายท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาลทางการท่องเที่ยว “ธรรมาภิบาลกับการท่องเที่ยว : ลุยตลาดท่องเที่ยวในยุค 4.0”

วันเผยแพร่
ฮิต: 230

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกและการกระตุ้นการขับเคลื่อนเครือข่ายท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาลทางการท่องเที่ยว “ธรรมาภิบาลกับการท่องเที่ยว : ลุยตลาดท่องเที่ยวในยุค 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกก้าวสู่ยุค 4.0 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและคณะกรรมการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก จำนวน 120 คน โดยมีกำหนดการ ประกอบด้วย
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เบลล่า พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เบลล่า พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
****ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น****
สนใจติดต่อ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 038-274-284
หรือ ผู้ประสานงานโครงการ น.ส.เมวดี สารคม โทรศัพท์ 08 6395 5836 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01

Document page 001

Document page 002แบบตอบรบ

 

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาคกลางและตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันเผยแพร่
ฮิต: 435

(เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2560) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยนายชาญณรงค์ สุหงษา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภาคกลาง ในฐานนะประธานกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ภาคกลางและตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เอ วัน รอยัล ครูส พัทยา โดยมีนายอาณัติ ชวนะเกรียงไกร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน

P1161404.JPGP1161405.JPGP1161410.JPGP1161411.JPGP1161412.JPGP1161413.JPGP1161414.JPGP1161417.JPGP1161419.JPGP1161422.JPGP1161424.JPGP1161429.JPGP1161435.JPGP1161437.JPGP1161440.JPGP1161456.JPGP1161459.JPGP1161462.JPGP1161463.JPGP1161465.JPGP1161467.JPGP1161470.JPGP1161471.JPGP1161476.JPGP1161477.JPGP1161479.JPGP1161480.JPGP1161482.JPGP1161483.JPGP1161485.JPGP1161486.JPG

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 19

วันเผยแพร่
ฮิต: 3432

งานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 19 "สืบสานปณิธานพ่อ"ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ณ บริเวณแปลงสาธิต ทดลอง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามฯ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต สร้างตลาดระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคผลผลิตเกษตรธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

Document-page-001.jpg

Document-page-002.jpg

วีดีโอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วันเผยแพร่
ฮิต: 381

วีดีโอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดย ธัญญา ตันกิม นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี

 

 เกาะใจ ไปเกาะขาม สัตหีบ

 

 

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิืบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 1/2559

วันเผยแพร่
ฮิต: 306

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิืบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 1/2559

ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

_DSF5027.JPG_DSF5037.JPG_DSF5039.JPG_DSF5041.JPG_DSF5042.JPG_DSF5047.JPG_DSF5050.JPG_DSF5052.JPG_DSF5059.JPG_DSF5060.JPG_DSF5064.JPG

ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี" ประจำปี 2559 ครั้งที่ 145

วันเผยแพร่
ฮิต: 694

 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี" ประจำปี 2559 ครั้งที่ 145 ระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2559 ณ สนามหน้าศาลากลาง  จังหวัดชลบุรี "หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก"เป็นประเพณีคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรีมานานถึง 140 ปี โดยทุกปีก่อนออกพรรษา 1 วัน คือวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 เกษตรกรชาวชลบุรี จะนำควายมาวิ่งแข่งขัน ณ บริเวณหน้าวัดใหญ่อินทาราม  ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ การชมขบวนแห่เกวียนกัณฑ์ 13 กัณฑ์จากอำเภอต่าง ๆ, การประกวดน้องนางบ้านนา การแข่งขันประลองความเร็ววิ่งควายรุ่นต่าง ๆ, การประกวดสุขภาพควายพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์, การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน, การประกวดสาว (เหลือ) น้อยบ้านนา, ชมการประกวดตกแต่งควาย ประเภทสวยงามประเภทตลกขบขัน และการแสดงดนตรีของศิลปินดารา การประกวดพระเครื่อง การแข่งขันนกกรงหัวจุก   สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองชลบุรี โทรศัพท์ 0 3828 3449  หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา โทรศัพท์ 0 3842 7667, 0 3842 8750, 0 3842 3990, เทศบาลเมืองชลบุรีโทรศัพท์ 0 3828 3449 พร้อมอัพเดทข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ทีมงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชลบุรี

01 02 03 04 05

 

หมายเหตุ : กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเดินทาง


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://thai.tourismthailand.org, www.chonburicity.go.th, เฟซบุ๊ก ทีมงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชลบุรี 

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

วันเผยแพร่
ฮิต: 326

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพื้นที่จังหวัดตราด

   DSCF0398 DSCF0403 DSCF0404

DSCF0408 DSCF0410 DSCF0411 DSCF0412 DSCF0416 DSCF0418DSCF0420 DSCF0424 DSCF0434 DSCF0440 DSCF0441 DSCF0445 DSCF0446 DSCF0449 DSCF0452 DSCF0455 DSCF0458 DSCF0462 DSCF0476 DSCF0477 DSCF0495 DSCF0565DSCF0567 DSCF0571 DSCF0572

หมวดหมู่รอง

คุณอยู่ที่: Home
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ