ข่าวสารการท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกและการกระตุ้นการขับเคลื่อนเครือข่ายท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาลทางการท่องเที่ยว “ธรรมาภิบาลกับการท่องเที่ยว : ลุยตลาดท่องเที่ยวในยุค 4.0”

วันเผยแพร่
ฮิต: 136

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกและการกระตุ้นการขับเคลื่อนเครือข่ายท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาลทางการท่องเที่ยว “ธรรมาภิบาลกับการท่องเที่ยว : ลุยตลาดท่องเที่ยวในยุค 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกก้าวสู่ยุค 4.0 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและคณะกรรมการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก จำนวน 120 คน โดยมีกำหนดการ ประกอบด้วย
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เบลล่า พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เบลล่า พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
****ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น****
สนใจติดต่อ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 038-274-284
หรือ ผู้ประสานงานโครงการ น.ส.เมวดี สารคม โทรศัพท์ 08 6395 5836 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01

Document page 001

Document page 002แบบตอบรบ

 

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาคกลางและตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันเผยแพร่
ฮิต: 267

(เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2560) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยนายชาญณรงค์ สุหงษา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภาคกลาง ในฐานนะประธานกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ภาคกลางและตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เอ วัน รอยัล ครูส พัทยา โดยมีนายอาณัติ ชวนะเกรียงไกร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน

P1161404.JPGP1161405.JPGP1161410.JPGP1161411.JPGP1161412.JPGP1161413.JPGP1161414.JPGP1161417.JPGP1161419.JPGP1161422.JPGP1161424.JPGP1161429.JPGP1161435.JPGP1161437.JPGP1161440.JPGP1161456.JPGP1161459.JPGP1161462.JPGP1161463.JPGP1161465.JPGP1161467.JPGP1161470.JPGP1161471.JPGP1161476.JPGP1161477.JPGP1161479.JPGP1161480.JPGP1161482.JPGP1161483.JPGP1161485.JPGP1161486.JPG

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 19

วันเผยแพร่
ฮิต: 1771

งานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 19 "สืบสานปณิธานพ่อ"ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ณ บริเวณแปลงสาธิต ทดลอง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามฯ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต สร้างตลาดระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคผลผลิตเกษตรธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

Document-page-001.jpg

Document-page-002.jpg

วีดีโอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วันเผยแพร่
ฮิต: 271

วีดีโอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดย ธัญญา ตันกิม นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี

 

 เกาะใจ ไปเกาะขาม สัตหีบ

 

 

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิืบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 1/2559

วันเผยแพร่
ฮิต: 201

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิืบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 1/2559

ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

_DSF5027.JPG_DSF5037.JPG_DSF5039.JPG_DSF5041.JPG_DSF5042.JPG_DSF5047.JPG_DSF5050.JPG_DSF5052.JPG_DSF5059.JPG_DSF5060.JPG_DSF5064.JPG

ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี" ประจำปี 2559 ครั้งที่ 145

วันเผยแพร่
ฮิต: 534

 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี" ประจำปี 2559 ครั้งที่ 145 ระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2559 ณ สนามหน้าศาลากลาง  จังหวัดชลบุรี "หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก"เป็นประเพณีคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรีมานานถึง 140 ปี โดยทุกปีก่อนออกพรรษา 1 วัน คือวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 เกษตรกรชาวชลบุรี จะนำควายมาวิ่งแข่งขัน ณ บริเวณหน้าวัดใหญ่อินทาราม  ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ การชมขบวนแห่เกวียนกัณฑ์ 13 กัณฑ์จากอำเภอต่าง ๆ, การประกวดน้องนางบ้านนา การแข่งขันประลองความเร็ววิ่งควายรุ่นต่าง ๆ, การประกวดสุขภาพควายพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์, การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน, การประกวดสาว (เหลือ) น้อยบ้านนา, ชมการประกวดตกแต่งควาย ประเภทสวยงามประเภทตลกขบขัน และการแสดงดนตรีของศิลปินดารา การประกวดพระเครื่อง การแข่งขันนกกรงหัวจุก   สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองชลบุรี โทรศัพท์ 0 3828 3449  หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา โทรศัพท์ 0 3842 7667, 0 3842 8750, 0 3842 3990, เทศบาลเมืองชลบุรีโทรศัพท์ 0 3828 3449 พร้อมอัพเดทข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ทีมงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชลบุรี

01 02 03 04 05

 

หมายเหตุ : กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเดินทาง


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://thai.tourismthailand.org, www.chonburicity.go.th, เฟซบุ๊ก ทีมงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชลบุรี 

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

วันเผยแพร่
ฮิต: 213

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพื้นที่จังหวัดตราด

   DSCF0398 DSCF0403 DSCF0404

DSCF0408 DSCF0410 DSCF0411 DSCF0412 DSCF0416 DSCF0418DSCF0420 DSCF0424 DSCF0434 DSCF0440 DSCF0441 DSCF0445 DSCF0446 DSCF0449 DSCF0452 DSCF0455 DSCF0458 DSCF0462 DSCF0476 DSCF0477 DSCF0495 DSCF0565DSCF0567 DSCF0571 DSCF0572

งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559

วันเผยแพร่
ฮิต: 338

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โดย นายบุญชัย  ทันสมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับจังหวัดชลบุรีจัดการแข่งขันชกมวยไทย ในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559 ณ บริเวณสนามอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 11 - 13 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

DSCF0301 DSCF0374 DSCF0370 DSCF0362

DSCF0352 DSCF0335 DSCF0347 DSCF0320DSCF0325 DSCF0348 DSCF0163 DSCF0175

DSCF0181

  

แจ้งการปิดพื้นที่บริเวณจัดพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำ รัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี

วันเผยแพร่
ฮิต: 271

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ขอแจ้งการปิดพื้นที่บริเวณจัดพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี

เพื่อรักษาความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันพิธีเปิด ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 06.00 น. ถึงพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 24.00 น.

อางเกบนำ

หมวดหมู่รอง

คุณอยู่ที่: Home
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ