ข่าวสารการท่องเที่ยว

ฮิต: 97

เทศบาลตำบลนาป่า ขอเชิญชมประเพณี "คราดนา - ควายดี" ประจำปี 2562

64425075 1114531212063965 2713519836071198720 o

อ่านเพิ่มเติม...

ฮิต: 46

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญเที่ยวงาน “ดนตรี กวี ศิลป์”

66350998 1202461809915346 1171510114474000384 o

อ่านเพิ่มเติม...

ฮิต: 338

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ( Tourism for all) ต่อยอด 5 เส้นทางใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ฮิต: 286

ขอเชิญผู้ประกอบการที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม...

ฮิต: 192

ลอยกระทง

ฮิต: 237

โครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

ฮิต: 311

นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวฯ นำคณะกรรมการฯ คณะผู้บริหารด้านการท่องเที่ยวประชุมสัญจร เกาะล้าน  รับฟังสถานการณ์ท่องเที่ยว ปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการ การพัฒนาเกาะล้านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่ 16 ส.ค.2561 ณ สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน  นายอิทธิพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว  หัวหน้าฝ่ายโยธาและสุขาภิบาล รก.ผอ.สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ให้การต้อนรับ นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ในโอกาสที่เดินทางมาประชุมสมาคมฯสัญจรครั้งที่ 8 ณ เกาะล้าน เพื่อรับฟังสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการเกาะล้านปัญหาและอุปสรรคที่มีผลจากการท่องเที่ยว โดยมี นายสินธ์ไชย วัฒนาศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม  นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นางอรวรา กรพินธุ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการ สนง.พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชนเกาะล้าน เข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

ฮิต: 235

กรมท่องเที่ยวเปิดรับสมัครชุมชนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการุ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู้เยาวชนและคนในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

ฮิต: 288

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกและการกระตุ้นการขับเคลื่อนเครือข่ายท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาลทางการท่องเที่ยว “ธรรมาภิบาลกับการท่องเที่ยว : ลุยตลาดท่องเที่ยวในยุค 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกก้าวสู่ยุค 4.0 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและคณะกรรมการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก จำนวน 120 คน โดยมีกำหนดการ ประกอบด้วย
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เบลล่า พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เบลล่า พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
****ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น****
สนใจติดต่อ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 038-274-284
หรือ ผู้ประสานงานโครงการ น.ส.เมวดี สารคม โทรศัพท์ 08 6395 5836 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01

Document page 001

Document page 002แบบตอบรบ

 

คุณอยู่ที่: Home
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ