กีฬาและนันทนาการ

ฮิต: 549

                    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี จะดำเนินการจัดการแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี 2563 (16th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2020) ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดชลบุรี โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 6 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี, 18 ปี, ประชาชนหญิงและประชาชนชาย โดยมีการรับสมัครการแข่งขันฯ ดังนี้

                   1. รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี, 18 ปี และประชาชนหญิง กำหนดเปิดรับสมัครทีมฟุตบอลที่มีความประสงค์จะส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 4 – 27 ธันวาคม 2562 ในวัน/เวลาราชการ โดยขอรับใบสมัครและระเบียบการแข่งขันได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์ได้ที่ http://chonburimots.go.th/th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกำหนด วันประชุมทีมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันฯ ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยมีเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้

                   รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี

                   - ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (ตามที่กรมพลศึกษากำหนด)

                   - แผงรูปติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

                   - ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

                   รุ่นประชาชนหญิง

                   - ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (ตามที่กรมพลศึกษากำหนด)

                   - แผงรูปติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

                   - สำเนาทะเบียนบ้าน

                   - เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง 1.ใบรับรองการเป็นนักเรียน 2.ใบรับรองการทำงานในจังหวัดชลบุรี/บัตรประกันสังคม

                   2. สำหรับรุ่นประชาชนชาย กำหนดรับสมัคร ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ ดำเนินการรับสมัครทีมฟุตบอลเฉพาะรุ่นประชาชนชาย โดยผู้ที่สนใจขอรับ   ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันฯ และส่งทีมนักกีฬาที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอ...คัพ” ประจำปี 2563 ทั้งนี้ได้กำหนดรับสมัครทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอที่นักกีฬาสังกัด โดยมีเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้

                   รุ่นประชาชนชาย

                   - ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (ตามที่กรมพลศึกษากำหนด)

                   - แผงรูปติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

                   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                   - สำเนาทะเบียนบ้าน

                   - ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ในกรณีที่เป็นนักเรียน ใช้แบบฟอร์มตามที่กรมพลศึกษากำหนดให้)

 

ดาว์นโหลดเอกสารใบสมัครและระเบียบการแข่งได้ที่ Attachments ด้านล่าง

      

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (pm2-06122019170359.pdf)ระเบียบ PM Cup 7118 kB06-12-2019 17:18
Download this file (pm1-06122019170322.pdf)ใบสมัคร PM Cup 2317 kB06-12-2019 17:18
Download this file (sport2-06122019155947.pdf)ใบสมัครและระเบียบอำเภอคัพ 5633 kB06-12-2019 17:02
ฮิต: 353

ขอเชิญร่วมงานวิ่ง
“วัดราษฎร์สามัคคี มินิมาราธอน” รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้วัดราษฎร์สามัคคี และโรงเรียนบ้านขลอด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

66033120 1203074533187407 9171920476132343808 n

อ่านเพิ่มเติม...

ฮิต: 251

โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ประกาศปิดการเข้าใช้เส้นทางจักรยาน และอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯและลานจอดยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2562

66467924 1202344723260388 634708506066288640 n

ฮิต: 1003
เปิดรับสมัครแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือกระดับจังหวัด)
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6-28 มิถุนายน 2562 โดยสามารถรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ในวันเวลาราชการ หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้จาก
 
 
ดาวน์โหลด
ฮิต: 497

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอเชิญทุกท่านตอบแบบสำรวจออนไลน์พฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาของคนไทย ทางhttps://www.nspct.org/exercise/

52923109 1115727705255424 3913675196271165440 n

ฮิต: 459

กรมพลศึกษา โดยสำนักการกีฬา กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ดำเนินโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี 2562 กิจกรรม “มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22” ระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

โดยแบ่งประเภท   การประกวด ดังนี้
1. การประกวดไหว้ครูและทักษะแม่ไม้มวยไทย จำนวน 2 คน/ทีม
2. การประกวดคีตะมวยไทย (มวยไทยแอโรบิก) จำนวน 7 – 10 คน/ทีม

กำหนดรับสมัครผ่านการบันทึกแผ่น DVD หรือ FLASH DRIVE ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2562  โดยส่งทางไปรษณีย์ไปยังกรมพลศึกษาเท่านั้น สามารถสอบถามรายละเอียด ระเบียบ การประกวดฯ และหลักเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่กรมพลศึกษา สำนักการกีฬา กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็ปไซต์ http://muaythai.dpe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกิดาการ   ต่ายหลี โทรศัพท์ 0 2214 0120 ต่อ 2900-1 โทรสาร 0 2215 1171

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (DOC191218-19122018151707.pdf)มหกรรมประกวดมวยไทย 71 kB19-12-2018 15:41
ฮิต: 663

ประชาสัมพันธ์เทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2561

DOWNLOAD เอกสาร

007-20032018160552-page-001.jpg007-20032018160552-page-002.jpg007-20032018160552-page-003.jpg007-20032018160552-page-004.jpg007-20032018160552-page-005.jpg007-20032018160552-page-006.jpg

ฮิต: 1719

การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

 

DOWNLOAD - หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดชลบุรี)

DOWNLOAD - ระเบียบกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560

DOWNLOAD - ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

DOWNLOAD - ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ (BIG KARAOKE) ประจำปี พ.ศ. 2561

DOWNLOAD - ใบสมัคร(ส่วนบุคคล) เข้าร่วมแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12  ณ จังหวัดระยอง

 

ฮิต: 725

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" ณ จังหวัดนครนายก

DOWNLOAD

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" ณ จังหวัดนครนายก

คุณอยู่ที่: Home
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ