กีฬาและนันทนาการ

ฮิต: 125
เปิดรับสมัครแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือกระดับจังหวัด)
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6-28 มิถุนายน 2562 โดยสามารถรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ในวันเวลาราชการ หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้จาก
 
 
ดาวน์โหลด
ฮิต: 175

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอเชิญทุกท่านตอบแบบสำรวจออนไลน์พฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาของคนไทย ทางhttps://www.nspct.org/exercise/

52923109 1115727705255424 3913675196271165440 n

ฮิต: 249

กรมพลศึกษา โดยสำนักการกีฬา กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ดำเนินโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี 2562 กิจกรรม “มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22” ระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

โดยแบ่งประเภท   การประกวด ดังนี้
1. การประกวดไหว้ครูและทักษะแม่ไม้มวยไทย จำนวน 2 คน/ทีม
2. การประกวดคีตะมวยไทย (มวยไทยแอโรบิก) จำนวน 7 – 10 คน/ทีม

กำหนดรับสมัครผ่านการบันทึกแผ่น DVD หรือ FLASH DRIVE ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2562  โดยส่งทางไปรษณีย์ไปยังกรมพลศึกษาเท่านั้น สามารถสอบถามรายละเอียด ระเบียบ การประกวดฯ และหลักเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่กรมพลศึกษา สำนักการกีฬา กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็ปไซต์ http://muaythai.dpe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกิดาการ   ต่ายหลี โทรศัพท์ 0 2214 0120 ต่อ 2900-1 โทรสาร 0 2215 1171

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (DOC191218-19122018151707.pdf)มหกรรมประกวดมวยไทย 71 kB19-12-2018 15:41
ฮิต: 463

ประชาสัมพันธ์เทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2561

DOWNLOAD เอกสาร

007-20032018160552-page-001.jpg007-20032018160552-page-002.jpg007-20032018160552-page-003.jpg007-20032018160552-page-004.jpg007-20032018160552-page-005.jpg007-20032018160552-page-006.jpg

ฮิต: 1186

การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

 

DOWNLOAD - หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดชลบุรี)

DOWNLOAD - ระเบียบกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560

DOWNLOAD - ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

DOWNLOAD - ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ (BIG KARAOKE) ประจำปี พ.ศ. 2561

DOWNLOAD - ใบสมัคร(ส่วนบุคคล) เข้าร่วมแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12  ณ จังหวัดระยอง

 

ฮิต: 520

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" ณ จังหวัดนครนายก

DOWNLOAD

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" ณ จังหวัดนครนายก

ฮิต: 384

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาจังหวัดชลบุรี

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39

(รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตการแข่งขันกีฬาที่ 2 ) ณ จังหวัดสมุทรปราการ

 

Download

DOC291117-29112017144130-page-001.jpgDOC291117-29112017144130-page-002.jpgDOC291117-29112017144130-page-003.jpgDOC291117-29112017144130-page-004.jpgDOC291117-29112017144130-page-005.jpgDOC291117-29112017144130-page-006.jpgDOC291117-29112017144130-page-007.jpgDOC291117-29112017144130-page-008.jpgDOC291117-29112017144130-page-009.jpgDOC291117-29112017144130-page-010.jpgDOC291117-29112017144130-page-011.jpgDOC291117-29112017144130-page-012.jpgDOC291117-29112017144130-page-013.jpgDOC291117-29112017144130-page-014.jpgDOC291117-29112017144130-page-015.jpgDOC291117-29112017144130-page-016.jpgDOC291117-29112017144130-page-017.jpgDOC291117-29112017144130-page-018.jpgDOC291117-29112017144130-page-019.jpgDOC291117-29112017144607-page-001.jpgDOC291117-29112017144607-page-002.jpgDOC291117-29112017144607-page-003.jpg

ฮิต: 1280

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่ 39 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 2 )

ณ จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

- คำสั่ง  Download 

- ใบสมัคร Download

 

 

ฮิต: 471

หลักเกณฑ์การประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560

DOWNLOAD 

boxing-13032017155658-page-001.jpgboxing-13032017155658-page-002.jpgboxing-13032017155658-page-003.jpgboxing-13032017155658-page-004.jpgboxing-13032017155658-page-005.jpg

คุณอยู่ที่: Home
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ