กีฬาและนันทนาการ

ฮิต: 228

ประชาสัมพันธ์เทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2561

DOWNLOAD เอกสาร

007-20032018160552-page-001.jpg007-20032018160552-page-002.jpg007-20032018160552-page-003.jpg007-20032018160552-page-004.jpg007-20032018160552-page-005.jpg007-20032018160552-page-006.jpg

ฮิต: 591

การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

 

DOWNLOAD - หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดชลบุรี)

DOWNLOAD - ระเบียบกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560

DOWNLOAD - ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

DOWNLOAD - ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ (BIG KARAOKE) ประจำปี พ.ศ. 2561

DOWNLOAD - ใบสมัคร(ส่วนบุคคล) เข้าร่วมแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12  ณ จังหวัดระยอง

 

ฮิต: 354

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" ณ จังหวัดนครนายก

DOWNLOAD

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" ณ จังหวัดนครนายก

ฮิต: 298

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาจังหวัดชลบุรี

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39

(รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตการแข่งขันกีฬาที่ 2 ) ณ จังหวัดสมุทรปราการ

 

Download

DOC291117-29112017144130-page-001.jpgDOC291117-29112017144130-page-002.jpgDOC291117-29112017144130-page-003.jpgDOC291117-29112017144130-page-004.jpgDOC291117-29112017144130-page-005.jpgDOC291117-29112017144130-page-006.jpgDOC291117-29112017144130-page-007.jpgDOC291117-29112017144130-page-008.jpgDOC291117-29112017144130-page-009.jpgDOC291117-29112017144130-page-010.jpgDOC291117-29112017144130-page-011.jpgDOC291117-29112017144130-page-012.jpgDOC291117-29112017144130-page-013.jpgDOC291117-29112017144130-page-014.jpgDOC291117-29112017144130-page-015.jpgDOC291117-29112017144130-page-016.jpgDOC291117-29112017144130-page-017.jpgDOC291117-29112017144130-page-018.jpgDOC291117-29112017144130-page-019.jpgDOC291117-29112017144607-page-001.jpgDOC291117-29112017144607-page-002.jpgDOC291117-29112017144607-page-003.jpg

ฮิต: 1187

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่ 39 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 2 )

ณ จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

- คำสั่ง  Download 

- ใบสมัคร Download

 

 

ฮิต: 420

หลักเกณฑ์การประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560

DOWNLOAD 

boxing-13032017155658-page-001.jpgboxing-13032017155658-page-002.jpgboxing-13032017155658-page-003.jpgboxing-13032017155658-page-004.jpgboxing-13032017155658-page-005.jpg

ฮิต: 377

คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาจังหวัดชลบุรี

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์" ณ จังหวัดนครราชสีมา

DOWNLOAD

คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ

ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์" ณ จังหวัดนครราชสีมา DOWNLOAD

 

ฮิต: 1041

ใบสมัครและระเบียบวาระ pm cup 2017

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg23.jpg24.jpg25.jpg

ฮิต: 1119

การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 (รอบคัดเลือกระดับจังหวัด)

- ระเบียบจังหวัดชลบุรีว่าด้ายการการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

- ใบสมัครการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 (รอบคัดเลือกระดับจังหวัด)การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 (รอบคัดเลือกระดับจังหวัด)

 

 

คุณอยู่ที่: Home
เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

e-mail ติดต่อ